Foundation Madara Bulgaria
CIREC

Център за международни изследвания
за образование и култура
1504 София , ул. Марица 10
Тел: 0878 468582, имейл: cirec@cirec.eu

emotional intelligence

developing skills

Два интернет семинара - уебинара:

КОМПЕТЕНТОСТИ (УМЕНИЯ) ЗА ХХI ВЕК  (програма, училище, учители, ученици)
В този уебинар ще получите информация за понятието "умения за XXI век" и „компетентности за XXI век“, разработени от ЮНЕСКО, Европейската комисия, Организацията за икономическо сътрудничество и др., залегнали в Закона за предучилищното и училищно образование. Ще се запознаете с програми, училища и учители по света, които успешно работят за създаване на умения за XXI век. На всеки пет години културно-психологическите характеристика на поколенията се променят. Ще бъдат представени особеностите на поколението Y и Z, (които навлизат в училищна възраст след 2000 г. Ще видите добри практики във видеоматериали.

 ЕМОЦИОНАЛНА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ. В този уебинар ще получите информация за това какво представлява емоционалната интелигентност (ЕИ) и социалната интелигентност (СИ); ще получите отговор на въпроса „Кога наричаме директора или учителя “Лидер на ХХI век” и какви са неговите компетентности; как бихме могли да подобрим своята ЕИ и СИ; как бихме могли да развием тези компетентности у учениците в предучилищна, начална и гимназиална възраст; нови стратегии и техники за справяне с тормоза и насилието в училище; отделено е специално внимание на професионалния стрес и уменията и техниките за справянето с хроничния стрес.

ЕМОЦИОНАЛНА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ
22.04  от 10:00 до 16:15 ч. с почивка от 30 минути

КОМПЕТЕНТОСТИ (УМЕНИЯ) ЗА ХХI ВЕК
29.04  от 10:00 до 16:15 ч. с почивка от 30 минути

За регистрация натиснете тук или изпратете имейл с приложен файл на e-mail: cirec@cirec.eu

 

Нов уебинар!

ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ - теория, методика и добри образователни практики, които се основават на съвременни изследвания на позитивната психология. Последните тенденции в педагогическата практика ще бъдат представени в следните теми: теория и практика на позитивното образование; нови стратегии и техники за академично и педагогическо оценяване на учениците в XXI век; нови стратегии и методи за подобряване на взаимоотношенията учител - ученици и родители; нови стратегии и техники за справяне с тормоза и насилието в училище; видео материали на успешни практики на позитивно образование в Германия, Австралия, САЩ, Франция, Финландия и др.,

ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ в началното училище
25.04  и 26.04 от 14:00-17:00 ч.
20.05 от 10:00 до 16:15 ч. с почивка от 30 минути

ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ в средното училище
3.05  и 4.05 от 14:00-17:00 ч.
14.05 от 10:00 до 16:15 ч. с почивка от 30 минути

Интернет семинарите (уебинари) са предназначени: за директори, учители, възпитатели, педагогически специалисти

Е-мейл за справки и регистрация: cirec@cirec.eu тел: 0878 468 582

 

За регистрация натиснете тук или изпратете имейл с приложен файл на e-mail: cirec@cirec.eu


Лектор: д-р Стефания Димитрова - доктор в областта на социалните науки, специализирала в Осака, Оксфард и Васеда университети; била е гост-професор в Нагоя и Цукуба университети и лектор в Софийски университет и в Американския университет в Благоевград. Понастоящем е директор на Център за международни изследвания за образование и култура CIREC.

Интернет семинарите (уебинари) са предназначени: за директори, учители, възпитатели, педагогически специалисти

Таксата за уебинара 8 часа е 30.00 лв. - получавате удостоверение от ЦМИОК

Таксата за уебинара 16 часа е 50.00 лв. - получавате удостоверение от ЦМИОК

Желаещите да получат удостоверение от ДИУУ Софийски университет с кредити- заплащат допълнително 30.00 лв

Е-мейл за справки и регистрация: cirec@cirec.eu тел: 0878 468 582

Заплащане на семинарите се осъществява по банков път по сметка на фондация Мадара-България. Банковата сметка ще получите след регистрация на е-мейл адреса, от който сте се регистрирали.

anim