Foundation Madara Bulgaria
Home Page
About Us
Activities
Women in Sciences
Youth Programs
Peace with Oneself
Peace with Ohters
Peace with Nature
Books
Cultural Tours
Membership
Contact Us


CIRECPlanet Society
UNESCO

 

Международна Конференция

"За по-добър климат в училище:
Научени уроци - визии за бъдещето"

София,
9-11 август 2010

 

Събитието се организира от Фондация „Мадара-България“ с подкрепата на програма „Изток-Изток“ на Институт Отворено Общество

Целта на това събитие бе да събере на една маса специалисти в областта на образованието, директори на училища, учители и педагози, за да обсъдят възможностите за подобряване на климата в училище.
Присъстваха колеги от централна и източна Европа, тъй като в процеса на трансформация нашите общества преминаха през сходни ситуации на хаос от изхвърлени стари и неустоновени нови ценности. 
Участниците споделиха конкретни опитности и добри практики за решаване на кофликтни ситуации, подобряване на взаимоотношенията на учителя с класа, както и справяне с проблеми като носилието сред ученици и насилието срещу учители.    

Основни теми на конференцията:

    • Какво изгуби и какво спечели училището в периода на демократизация на обществото
    • Справяне с проблемите на враждебност и насилие в класа и в училището
    • Ролята на учителя и ролята на директора за създаване на позитивна сърдечна обстановка в училище
    • Добри практики за подобряване на взаимоотношенията учител-ученици-родители
Събитието се състоя в:
Хотел Вега
 
   

| Начало | За нас   | Дейности | Жените в науката | Младежки програми   | Мир със Себе си |
| Мир с Другите   | Мир с Природата  | Книги  | Културен тур  | Членство  | За контакти |